A belső vízvezeték-hálózat szerelése

A belső vízvezeték-hálózat csöveit és a vízmérő órát a számított átfolyó vízmennyiségre méretezik, amelyet meg kell állapítani a vízvezetékhálózat minden szakaszában. A szakaszok határait az átfolyás mennyiségének vagy a csövek anyagának változása adja meg. Olyan névleges csőátmérőt válasszunk, hogy a számított vízmennyiség átfolyásakor annak sebessége ne haladja meg a legnagyobb megengedett értéket, és a nyomásveszteség nagysága ne okozza a vízellátás akadozását a csapolókban.

A vízmérőórát úgy választjuk meg, hogy a számított átfolyó vízmennyiség ne haladja meg a vízmérőóra megengedett maximális mennyiségének 70 %-át.

 

A belső vízvezeték-hálózat szerelése

Az új vízvezeték-hálózat szerelését ott kezdjük, ahol a vízvezetéket beve­zetjük az épületbe, vagyis a vízmérőóránál, ill. az önműködő szivattyú­állomásnál.

Először a hálózat gerincét képező alapvezetéket fektetjük le, amelvre elhelyezzük a felszállócsövek csatlakozásához szükséges T ido­mokat. A gerincvezeték elkészülte után szereljük fel a leágazásokat az egyes felszállóvezetékekhez. Az alapvezetéket gumibetétes fémbilincsek­kel rögzítjük a mennyezethez vagy a falakhoz. A bilincseket csavarokkal és tiplikkel rögzítjük a falakhoz vagy a mennyezethez. A műanyag veze­tékekhez használnak műanyag bilincseket is. 

A felszállóvezetékek szerelését alulról kezdjük meg, és az alapvezetékhez hasonlóan rögzítjük a vájatokban, szerelőaknákban. Ezeknél is számolni kell a hőtágulással, ezért a műanyag csövek esetében például kompenzá­ciós hurkokat iktatnak be. A merev rögzítésű pontok védik a vezetéket az elmozdulástól.

A szinteket ellátó vezetékeket és az ágvezetékeket sekély hornyokba helyezzük, amelyeket utólag bevakolunk, vagy a falelemekben, a gipszkarton válaszfalakban keresünk nekik helyet.

Az egyes csövekre alkalmazott, ma legtöbbnyire használt felhúzható szigetelés már a szerelés előtt felrakható, de vannak olyanok is, amelyet elég felrakni a szerelés után. Nem szabad megfeledkezni az idomok szigeteléséről, amelyet a szerelés és a nyomáspróba után végzünk. A vakolat alatt húzódó vezetékek esetében a hőszigetelés adja a hőtáguláshoz szükséges helyet is. A szerelés befejezte után a kivezetéseket bedugaszoljuk, ésezzel a hálózat készen áll a nyomáspróbához.

 

A belső vízvezeték-hálózat ellenőrzése

    A szerelés befejezése után a hálózatot nyomáspróbának vetjük alá. A próba előtt ellenőrizni kell a hálózatot, szemmel ellenőrizzük a le nem takart részeket és a csövek nem szigetelt csatlakozásait. Az ellenőrzés után a hálózatot vízzel átöblítjük, majd megkezdjük a nyomáspróbát, amelynek első lépéseként a hálózatot megtöltjük vízzel és üzemi nyomáson stabilizáljuk. A stabilizáció legalább 12 óráig tart. A meghatározott idő eltelte után a nyomást a próbanyomás értékére véljük, amely az üzemi nyomás 1,5-szöröse. A próbanyomásnak legalább egy órán át nem szabad 0,02 MPa-nál nagyobb értékkel csökkennie. Ha a nyomás ennél nagyobb mértékben csökken, akkor a próba nem sikerült, a hibát meg kell keresni, és ki kell javítani. Ezt követően a próbát meg kell ismételni. Az ellenőrzésről és a nyomáspróbáról jegyzőkönyv készül, amely szükséges az épület átadásának engedélyezéséhez.

 

  A belső vízvezeték-hálózat üzemeltetése és karbantartása

  Az átadás előtt az egész belső vízvezeték-hálózatot annyi vízzel kell át­öblíteni, amely megfelel űrtartalma háromszorosának. Az öblítés során a vizet azokon a kiömlőnyílásokon át engedjük ki, amelyek legtávolabb esnek a bekötővezetéktől vagy az automatikus szivattyúállomástól. Az utolsó öblítés előtt az egész hálózatot fertőtlenítjük klóros oldattal, amelynek koncentrációja legalább 2,5 mg/L. Az oldatot legalább egy óráig hagyjuk hatni a vezetékben.

Az öblítés után ellenőrizzük valamennyi szerelvény működését, beállítjuk a vízmelegítőket és az egyéb berendezéseket. Üzemelés közben a belső vízvezeték-hálózatnak nyomás alatt kell lennie. Kivételt képeznek azok a szakaszok, amelyeket nem használnak állandóan (csak idényszerűen) vagy amelyek javítás alatt állnak. Ezeket a szakaszokat arra az időre, amíg nem használjuk, le kell engedni és le kell zárni. Az üzemelés során a vízhőmérséklete és nyomása nem lépheti át a megengedett értékeket, amelyekre a csöveket, szerelvényeket, idomokat és egyéb berendezéseket méretezték.

Ha változik a belépő víz nyomása, például a közüzemi vízhálózatot más nyomássávba sorolják át, akkor ott, ahol bevezetik a belső vízvezeték­hálózatba, nyomáscsökkentőt kell felszerelni. Minden látható kötést, vezetékrészt, szerelvényt és berendezést évente legalább háromszor ellenőrizni kell. A szerelvényeknél ellenőrizzük a mozgathatóságot, a hibás szerelvényeket, berendezéseket azonnal meg kell javítani, vagy ki kell cserélni.

 

 

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. További info